سایز لوله استیل

stainlesssteeltube.ir

 

سایز لوله استیل

در این مقاله تمامی سایزهای لوله استیل را برای شما شرح می دهیم

سایز لوله های استیل با ضخامتهای مختلف رده ۱۰ رده ۴۰ رده ۸۰ رده ۱۶۰

سایز لوله های استیل با الیاژهای مختلف ۳۰۴ ۳۱۶ ۳۲۱ ۳۱۰

سایز لوله استیل با برندهای اروپایی تایوانی چینی

لیست سایز لوله های استیل به اینچ

لوله استیل سایز  ۱/۴

لوله استیل سایز ۳/۸

لوله استیل سایز ۱/۲

لوله استیل سایز ۳/۴

لوله استیل سایز ۱

لوله استیل سایز ۱۱/۴

لوله استیل سایز ۱۱/۲

لوله استیل سایز ” ۲

لوله استیل سایز ۲۱/۲

لوله استیل سایز “۳

لوله استیل سایز “۴

لوله استیل سایز “۵

لوله استیل سایز ” ۶

لوله استیل سایز ”  ۸

لوله استیل سایز  ۱۰

لوله استیل سایز ” ۱۲

لوله استیل  سایز ” ۱۴

لوله استیل سایز  “۱۶

لوله استیل سایز  “۱۸

لوله استیل سایز  “۲۰

لوله استیل سایز ” ۲۲

لوله استیل سایز ” ۲۴

لوله استیل سایز ” ۲۶

لوله استیل سایز ” ۲۸

لوله استیل سایز ” ۳۰